บริการชื่อบัญชีผู้ใช้ และอีเมล RBRU-Microsoft Office 365 ในรูปแบบบัญชี @live.rbru.ac.th สำหรับเข้าใช้บริการของ Microsoft Office 365 for Education ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกับ Microsoft เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่ช่วยให้นิสิตและอาจารย์ทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Office 365 ในรูปแบบคลาวด์และสามารถใช้บริการได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการ**

ข้อควรรู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 35 ชั้น 3 โทร. 039-319111 ต่อ 10920, 10929
ID Line : @xup2460u

พัฒนาโดยกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 35 ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 10920, 10929